فرصت های شغلی محققان یاسین

فرصت های شغلی محققان یاسین

کارشناس بخش تولید

در اين بخش امور مربوط به فرآيند ساخت سخت‌افزار از مقدمات (تحويل و بررسي قطعات خريداري شده) تا مرحله تحويل به واحد کنترل کيفيت صورت مي‌گيرد.

طراح PCB

طراحی PCB توسط نرم افزار Altium

کارشناس حسابداری

این شرکت جهت تکمیل کادر مالی خود نیازمند نیروی حسابدار می باشد.

مهندس مکانیک

یک نفر مهندس مکانیک جهت انجام امور ذیل نیازمند است.